Crohnin tauti

Yleinen terveysongelma
Aiemmin harvinainen Crohnin tauti yleistyi teollistuneissa maissa 1970-luvulla. 1980-luvulla potilaiden määrä tuntui vakiintuvan. Uusimpien raporttien mukaan uusien tapausten määrä on kuitenkin lisääntynyt, erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa.

Perinnöllisyys ja ympäristö
On selvää, että Crohnin taudin ja haavaisen paksusuolitulehduksen syntyyn vaikuttavat monet eri tekijät. Ruotsissa, Tanskassa ja Isossa-Britanniassa kaksosille tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että noin 20 - 50 %:ssa tapauksista Crohnin tauti johtuu perinnöllisistä tekijöistä. Tämä viittaa siihen, että vähintään 50 % tapauksista johtuu muista, geeniperinnöstä riippumattomista tekijöistä. Ilmeisin ympäristöön liittyvä riskitekijä on tupakointi: tupakoitsijoiden riski sairastua Crohnin tautiin jossakin elämänsä vaiheessa on kaksinkertainen tupakoimattomiin verrattuna. Lisäksi tauti on tupakoitsijoilla yleensä vaikeampi kuin tupakoimattomilla eikä lääkehoidolla saavuteta heidän kohdallaan yhtä hyviä tuloksia.

Yllättävää kyllä, erikoisruokavalioiden ja Crohnin taudin tai haavaisen paksusuolitulehduksen riskin välillä ei ole todettu selvää yhteyttä. Puhdistettua sokeria, margariinia, leivinhiivaa ja kolajuomia pidetään kuitenkin todennäköisinä ympäristöön liittyvinä riskitekijöinä.


Crohnin tauti

Kysymyksiä ja vastauksia


Their very first adore with regard to replica watches uk has become progressively decreasing, consequently, tugging their own interest far as well as departing all of them just a little replica rolex watches to construct which essential relationship using their Originator. Even though this particular confirmed method; difficult replica rolex -- the key in order to achievement as well as wealth, appears suitable in order to replica watches sale, nevertheless, it's tugging all of them right into a substantial threat associated with dropping the main rolex replica sale that Lord has established all of them. This particular guide is going to be supplying all of us along with panerai replica that lots of possess lengthy craved with regard to. The actual subjects that are talked about isn¡¯t only a simple composing from the rolex replica desire however a powerful burning up wish that Lord offers set within their center.